Printvriendelijke versie
PDF

Bestuur en management

Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker
Bookmark and Share

Het OCMW wordt bestuurd door het samenspel van de officiële bestuursorganen (de raad, de voorzitter en het vast bureau) enerzijds en de ambtelijke administratie (de secretaris, de financieel beheerder en het managementteam) anderzijds.

De officiële bestuursorganen bepalen het beleid van het OCMW.

De ambtelijke adminstratie ondersteunt de coördinatie van de diensten van het OCMW bij de beleidsvoorbereiding, de beleidsuitvoering en de beleidsevaluatie.