Printvriendelijke versie
PDF

Welkom in het OCMW van Blankenberge

Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker
Bookmark and Share

Beste bezoeker,

Bij de voorstelling van deze website willen we vertrekken vanuit onze bestaansreden.

Onze kerntaak bestaat er immers in om mensen een 'menswaardig leven' te garanderen. Wij willen dit doen door jou een volwaardige maatschappelijke dienstverlening aan te bieden.

Traditioneel staan we voor financiële en materiële ondersteuning.

Nochtans stellen de uitdagingen die vandaag en in de nabije toekomst op ons afkomen ons voor nieuwe opdrachten. Denken we hierbij in de eerste plaats aan de toenemende vergrijzing met de vraag naar meer thuis- en woonzorg, maar ook aan de groeiende noden bij jongeren, de nood aan kinderopvang, arbeidsbegeleiding, schuldbemiddeling.

Samen met de raadsleden, het managementteam, de administratie, de maatschappelijk werkers, het verplegend, verzorgend, technisch- en onderhoudspersoneel, stagiairs en vrijwilligers trachten we elke dag opnieuw gestalte te geven aan onze opdracht.

Wij stellen jou daarom graag voor aan onze organisatie, het bestuur en de verschillende OCMW-diensten, elk met hun specifieke taken en deskundige aanpak. Met zijn allen trachten we onze belangrijke maatschappelijke opdracht en onze aanpak zo efficiënt mogelijk op jouw behoeften af te stemmen om “zorg op jouw maat” te kunnen aanbieden.

Welkom in het OCMW van Blankenberge.

Ivan De Clerck

Voorzitter


Laatst gewijzigd op: 23/08/12 9:12:27