Printvriendelijke versie
PDF

Neutraal Aanspreekpunt Thuiszorg

Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker
Bookmark and Share

Het neutraal aanspreekpunt thuiszorg verstrekt gratis advies over de mogelijkheden van hulp aan huis.
We bekijken uw vraag en verwijzen u door naar de juiste diensten.

Wanneer contact met ons opnemen:

  • Als u informatie wil over hulp aan huis
  • Als u een zicht wil krijgen op alle mogelijkheden in uw gemeente
  • Als u effectief hulp nodig heeft

Het neutraal aanspreekpunt houdt wekelijks een zitdag op dinsdag van 9 tot 11u in het LDC de Bollaard
en is telefonisch te bereiken op het nummer 050/43.12.86.
Wanneer het niet mogelijk is om zich te verplaatsen, kan er een huisbezoek geregeld worden.

Organisatie van multidisciplinair overleg
Alle inwoners van Blankenberge kunnen multidisciplinair overleg aanvragen.
Bij complexe thuiszorgsituaties via info en advies, inschakeling van professionele hulp, zorgafstemming via overleg, opvolging, evaluatie en bijsturing komen we tot een zorg op maat van de hulpbehoevende persoon