Printvriendelijke versie
PDF

Digi-Ateljee

Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker
Bookmark and Share

De seniorenraad en het dienstencentrum De Bollaard hebben de handen in elkaar geslagen om ook het digitale luik voor de Blankenbergenaars een plaats te geven. Iedereen heeft immers recht op participatie aan de digitale samenleving. Hiervoor willen we de digitale toegang mogelijk maken voor iedereen. In deze meer en meer technologische samenleving willen we de digitale kloof overbruggen door enerzijds hulp te bieden, en anderzijds kansen te creëren tot deelname.

Via onderstaande link kan je het programma raadplegen van het Digi-Ateljee:

folder Programma Digi-Ateljee (application/pdf, 1.1 MB, info)

Het Digi-ateljee omvat vier pijlers:

1. Digi-café

Laptops met internetaansluiting staan ter beschikking in de cafetaria en kunnen, na registratie, vrij worden gebruikt door de bezoekers om mail en internet te raadplegen of om iets op te zoeken. Hier is geen begeleiding voorzien.

2. Digi-starters

Om de drempel te verlagen naar PC-gebruik en PC-opleidingen, worden in het Digi-ateljee op regelmatige tijdstippen initiatiereeksen voorzien. In korte modules maken de deelnemers kennis met de computer en het internet. Hiervoor wordt een kleine bijdrage gevraagd. De initiaties worden gegeven in kleine groepjes en op een aangepast tempo. Wie verder wil gaan na de kennismaking bij de Digi-starters kan terecht in het reguliere onderwijsaanbod van het SNT, eveneens in het dienstencentrum De Bollaard.

Niet in de schoolvakanties.

3. Digi-club

Het Digi-Ateljee organiseert verschillende clubs, m.n. Digi-club, Android club, Apple club en Windows club, telkens één woensdagvoormiddag in de maand. Op een eenvoudige manier worden in korte sessies en naargelang de interesse van de deelnemers, nieuwigheden aangeleerd. Het meebrengen van de eigen laptop is gewenst, maar er kan natuurlijk ook mee gevolgd worden met een buur.

Niet in de schoolvakanties.

4. Digi-hulp

Iedere PC, laptop, tablet of smartphone gebruiker heeft wel eens vragen rond een bepaald thema. In de Digi-hulp staan vrijwilligers klaar om samen naar oplossingen te zoeken.
Deze begeleiders zijn geen beroepsmensen, maar hebben voldoende gebruikerservaring en kunnen daardoor mensen op een niet technische manier begeleiden bij hun vragen.

maan-, dins-, woens- & donderdag telkens van 14u tot 16 - lokaal 303