Printvriendelijke versie
PDF

Zorg

Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker
Bookmark and Share

In Blankenberge moet iedere inwoner kunnen genieten van het leven. De stad Blankenberge spant zich daarom in voor de kwetsbare groepen in de samenleving en zorgt voor een goed voorzieningenniveau op maat. Ook ouderen en mensen met een beperking moeten zo lang mogelijk zelfstandig en in de eigen wijk kunnen blijven wonen.

De stad wil ervoor zorgen dat iedereen die daartoe in staat is, plezierig zelfstandig kan wonen, werken en recreëren in Blankenberge. Preventie is ook belangrijk, want voorkomen is beter dan genezen. Samen met dienstverlenende organisaties, zorgverleners, mantelzorgers, verenigingen zet de stad zich ervoor in dat ouderen, hulpbehoevenden en mensen met een beperking goed kunnen deelnemen aan de samenleving. De voorzieningen zijn op maat gesneden en bereikbaar voor degenen die er recht op hebben.